• version française
 • Imprimer la page
 • Augmenter la taille du texte
 • Diminiuer la taille du texte

HERRI ELKARGOA Buxeta

Funtzionamendu gastuak

 

Funtzionamendu gastuak : 495 000 €

 • Erosketa eta Hornidurak : 52 205 €
 • Prestazioak emaite : 65 020 €
 • Langilego karguak : 181 878 €
 • Beste karguak : 169 395 €
 • Diru karguak : 1 084 €
 • Ezohiko karguak : 700 €
 • Ustekabeko karguak : 3 000 €
 • Autofinantzaketa marjina : 21 718 €

Funtzionamendu diru-sartzeak

 

Funtzionamendu diru-sartzeak : 495 000 €

 • Berriz ekarri soberakinak : 70 524.15 €
 • Kargu arintzea (pertsona) : 44 035 €
 • Zerbitzuen irabaziak : 30 576 €
 • Zergak eta tatsak : 157 100 €
 • Hornidura Estatua : 146 290 €
 • Beste parte-hartzeak : 0 €
 • Finantza-produktuak : 1 000 €
 • Ezohiko produktuak : 600 €
 • Saltze produktu bururatuak (SPANC) : 36 609.85 €
 • Ustiapen diru-laguntzak (SPANC) : 8 265 €

Inbestitze-proiektuak

 

Inbestitze-proiektuak : 488 788.20 € 

 • Diru karguak : 8 122 €
 • Lur jabetzeak : 71 878 €
 • Ikerketa EVAH/Bunuze : 20 000 €
 • Mediku-gune ikerketa Larzabalen: 30 000 €
 • Lehen haurtzaroko bastimendu sortze ikerketa : 30 000 €
 • Errehabilitazio SANC herena : 328 788.20 € 

Proiektuen diruztatzea

 

Proiektuen diruztatzea :

 • Funts propioak : 76 945 €
 • Diru-laguntzak : 0 €
 • Mailegu : 79 588 €
 • Ordaintzea BEZ (TVA) : 0 €
 • Herrien parte-hartzea : 3 467 €
 • Errehabilitazioa SANC herena : 328 788.20 €

Finantzekin zerikusia duten xehetasun gehiagorentzat, Herri Elkargoarekin harremanetan jarri

 
Asmatze eta obratze : Novaldi